ISO 9000

Семейството на стандартите ISO 9000 е свързано със системи за управление на качеството и е предназначено да помага на организациите да посрещат нуждите на клиентите и другите заинтересувани страни, като същевременно отговаря на нормативните изискания свързани с продукта. Стандартите са публикувани от ISO Международна Организация по Стандартизация, както и посредством националните органи по стандартизация. ISO 9000 се занимава с фундаментите на системи за управление на качество, включващи осем принципа на управление, на които се основава семейството на стандартите.

ISO 9001

ISO 9001 се занимава с изискванията, на които е нужно да отговарят организациите, които желаят да отговарят на стандартите.

Трети партийни органи за сертифициране осигуряват независимо потвърждение, че тези организации отговарят на изискванията на ISO 9001. Повече от един милион организации в световен мащаб са независимо сертифицирани, като това прави ISO 9001 един от най – широко разпространените инструменти за управление в света днес. Въпреки широко разпространената употреба на процеса по ISO сертифициране той е сериозно критикуван, дори обявен за безполезен и ненужен на всички организации.

Причини за употребата на ISO

Глобалното приемане на ISO 9001 може да се дължи на редица фактори. Много на брой купувачи изискват от своите доставчици да притежават ISO 9001. В допълнение към обезщетенията на няколко заинтересовани страни, редица проучвания са установили значителни финансови ползи за организации сертифицирани по ISO 9001.

Според Корбет много сертифицирани организации са постигнали висока възвръщаемост на активите в сравнение с подобни на тях организации без сертификат. Навеха и Маркъс заявяват, че прилагането на ISO 9001 ще доведе до изключителни оперативни резултати за автомобилната индустрия в САЩ. През 2003 г. Раджан и Тамими установяват, че ISO 9001 води до отлична производителност на фондовия пазар.

Докато връзката между нарастващите финансови резултати и ISO 9001 може да се види от примерите, не съществува никакво доказателство за пряка причинно следствена връзка, въпреки, че проучванията на Корбет и много други имат подобна хипотеза. Автори, като Херас показват, че макар и да има някои доказателства за това подобряването частично се задвижва от факта, че съществува тенденция, при която компаниите търсят ISO 9001 надявайки се точно на този ефект.

Механизмът за подобряване на резултатите също е бил обект на много изследвания и оперативни подобрения. Вътрешните подобрения на процесите в организациите води до външно видими подобрения в полза на увеличение на международната търговия и вътрешния пазарен дял в допълнение към другите вътрешни ползи, като например удовлетвореност на клиентите междуведомствени комуникации, различни работни процеси с клиенти.

Произход

ISO 9000 се публикува за пръв път през 1987 г. Тя се основава на серия стандарти BS 5750 от BSI, които са предложени в ISO през 1979 г. Въпреки това нейната история може да се проследи 20 години назад до публикуването на стандарта на Американското Министерство на Отбраната MIL-Q-9858 през 1959г. MIL-Q-9858 е ревизирана в серията на NATO AQAP стандарти през 1969 г.

Напишете коментар

Имейл адреса ви няма да бъде публично видим. Задължителните полета са маркирани със *

*