Ползите от международните стандарти ISO

Международните стандарти допринасят за технологични, икономически и социални ползи. Те спомагат за хармонизирането на различните технически спецификации на различните продукти и услуги, като това прави индустрията по – ефективна и спомага за премахване на бариерата при международната търговия. Съответствието с международните стандарти дава сигурност на потребителите, че продуктите са безопасни, ефективни и не вредят на околната среда.

Ползите от ISO

Ползи за бизнеса

Международните стандарти са стратегически инструменти и насоки, които помагат на компаниите да отговорят на някои от сложните предизвикателства на съвременния бизнес. Те гарантират, че бизнес операциите са възможно най – ефективни, увеличават производителността и помагат на компаниите да достигнат до нови пазари.

Ползите включват:

  • Намаляване на разходите – международните стандарти спомагат за оптимизиране на операциите и следователно подобряване на долния ред.
  • Удовлетвореност на клиента – международните стандарти спомагат за подобряване на качеството, следователно удовлетвореността на клиента се увеличава, продажбите също нарастват.
  • Достъп до нови пазари – международните стандарти спомагат за премахване на бариерата в търговията и отварят световните пазари.
  • Увеличаване на пазарния дял – международните стандарти спомагат за увеличаване на производителността.
  • Ползи за околната среда – международните стандарти спомагат за намаляване на вредните въздействия върху околната среда.
  • Ползи за обществото

ISO разполагат с около 19 500 стандарта, които обхващат почти всеки аспект от живота.

Когато продуктите и услугите отговарят на международните стандарти, потребителите имат увереност, че са безопасни, надеждни и с добро качество. Например стандартите на ISO за безопасност на пътя, както и тези за безопасност при детските играчки, безопасността при медицинските опаковки и много други, които правят света едно по – безопасно място за живот.

За да се уверите, че ползите от международните ISO стандарти са възможно най – широки, ISO подкрепя участието на потребителите в разработване на стандарти за работата с комисията по политика за защита на потребителите.

Международните стандарти за качеството на въздуха, водата, почвата, емисиите от газовете и радиацията са екологичните аспекти, които допринасят за опазването на околната среда и здравето на гражданите.

Ползи за правителството

ISO стандартите се възползват от международните експертизи и опит, следователно са жизнено важен ресурс за правителствата при разработване на нормативни актове.

Националните правителства могат да направят ISO стандартите регулаторни (запомнете, че ISO стандартите сами по себе си са доброволни), a това има редица предимства като:

  • Експертно мнение – ISO стандартите са разработени от експерти. Чрез интегриране на ISO стандарти в националното регулиране правителствата могат да се възползват от мнението им.
  • Разширяването на световната търговия – ISO стандартите са международни и са приети от много правителства. Чрез интегрирането на ISO стандарти в националното регулиране, правителството помага да се гарантира, че изискванията за внос и износ са еднакви в цял свят. Следователно това води до улеснение на движението на стоки, услуги и технологии от страна в страна.

Напишете коментар

Имейл адреса ви няма да бъде публично видим. Задължителните полета са маркирани със *

*