Споразуменията за свободна търговия и тяхната полза за бизнеса

Споразуменията за международна свободна търговия–кога, къде и как

Споразуменията за свободна търговия в международен план са отлична възможност за младите предприемачи, ако искат да развиват търговия в глобален мащаб. Те дават възможност на компании от различни страни да предоставят своите стоки и услуги в определени части от света, без да са принудени да плащат специални митнически такси и акцизи. Всяко споразумение е много специфично, съобразно договорните отношения, които са постигнати между правителствата на отделните страни. Въпреки това съществуват няколко глобални споразумения, които дават възможност на всеки, който иска да търгува в международен план –от малкия фермер в провинцията, до големия предприемач в някой мегаполис.

Работа

Споразуменията за свободна търговия в ЕС

Свободното движение на стоки, услуги и граждани е заложено в самата философия на европейския съюз. Страните – членки не са задължени да плащат митнически такси в рамките на общността и могат да се възползват от предимствата да участват в глобалния европейски пазар. Освен това всеки предприемач има право да подписва и създава собствени договори с предприемачи от други страни, а данъчната отчетност се осъществява съобразно европейското законодателство. Важно е обаче да се знае, че съгласно споразуменията за търговия в ЕС, предлаганите продукти трябва да отговарят и на международните стандарти за качество, като ISO.

СЕТА–Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада

Споразумението дава право за свободна и безмитна търговия между предприемачи от страните–членки на ЕС и Канада. Търговското споразумение предоставя възможност за всякакви икономически и търговски инициативи, които да се сключват между фирми и от двете страни, от 2016-та година насам.

Австралия и Океания

Договорите по всеобхватно търговско споразумение между страните от Тихоокеанския блок и ЕС все още продължават, но междувременно Великобритания стартира своя кампания за споразумение за свободна търговия с Австралия. Целта на преговорите е да се унифицират стандартите за качество, произход на стоките и услугите и оценка на въздействието върху икономиката на двете страни. Тъй като ЕС действа самостоятелно, но страните от Тихоокеанския блок са суверенни и нямат единно становище по отношение на търговските споразумения, засега поне търговията там остава подчинена на международните разпоредби, до постигане на споразумение.

Договорът за „зелени стоки” със СТО

От 2014-та година ЕС и други 16 страни — членки на Световната търговска организация /СТО/ подписаха споразумение за премахване на бариерите пред търговията с екологични и зелени стоки, които са решаващи за околната среда и ще намалят вредите от изменението на климата. За съжаление все още не са постигнати ясни критерии за класификация на тези продукти, така че някои такси около търговията с тези стоки и услуги, все още не са премахнати.


Договорите за свободна търговия могат да се използват от всеки предприемач, който иска да се развива извън границите на собствената си държава. Изискванията за търговия се унифицират между двете страни на споразумението, а търговските дружества имат право да работят на териториите на всяка от страните–участнички.

За да реализирате плановете си за бизнес извън страната обаче, е препоръчително да ангажирате юрист, който добре познава особеностите на местните закони и данъчна политика и да проучите за кои области важи споразумението. Всичко останало зависи от вас и уменията ви да водите преговори. Но, благодарение на интернет дори международната търговия вече не изглежда такова предизвикателство.

Напишете коментар

Имейл адреса ви няма да бъде публично видим. Задължителните полета са маркирани със *

*